Prawo zamówień publicznych NOWELIZACJA 2016

 • aktualizacja wiedzy z zakresu pzp od strony praktycznej
 • rozwiązanie wątpliwości wprowadzonych ostatnimi zmianami w przepisach
 • uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z błędami w stosowaniu nowych przepisów
 1. Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016
  a. postępowanie odwrócone;
  b. plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  c. zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia;
  d. łączenie i dzielenie zamówień;
  e. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
  f. podmioty udostępniające zasoby;
  g. informacje po otwarciu ofert;
  h. zmiany umowy o zamówienia publiczne;
  i. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
  j. pozacenowe kryteria oceny ofert;
  k. zamówienia sektorowe i zamówienia in house;
  l. elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Zmiany wprowadzone w 2017 r.
 3. Część praktyczna – przykłady, ćwiczenia, dyskusja.
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.
Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.
W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.
Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.
Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.
Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.
Cena szkolenia wynosi 350 zł.
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.
Jeśli chcesz poznać szczegóły:
- napisz do nas przez formularz znajdujący się na stronie lub wyślij e-mail: biuro@hermaneducation.pl,
- zadzwoń: 501 614 674
Jeśli życzysz sobie, by zorganizować to szkolenie tylko dla Ciebie lub grupy osób (znajomych, pracowników) to napisz do nas: biuro@hermaneducation.pl lub zadzwoń: 501 614 674