Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Zespół HERMAN EDUCATION ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.

Organizator:
Szkolenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PONIŻEJ 30.000 EURO


Toruń

Szkolenie jest skierowane do wszystkichosób zatrudnionych na stanowiskach związanych z wydatkowaniem środków publicznych poniżej 30.000 euro. gdzie niezbędna jest wiedza na temat stosowania prawa zamówień publicznych (pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszów celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych w celu zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym).

Na szkolenie zapraszamy również osoby zajmujące się doradztwem, przygotowaniem lub nadzorem nad wykonaniem zamówień publicznych w imieniu Zamawiających (firmy consultingowe, doradców gospodarczych, prawników) oraz pozostałe osoby, które pragną poszerzyć praktyczną wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.


 • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze wydatkwowaniem środków publicznych poniżej 30.000 euro
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
 • poznanie ostatnich zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
 2. 1.1. Podział zamówienia na częśći - jak uniknąć zarzutów kontrolującego
  1.2. Szacowanie wartości zamówienia (roboty, usługi, dostawy)
  1.3. Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
  1.4. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające poniżej 30.000 euro
  1.5. Zastosowanie ustawy mimo braku obowiązku

 3. Zasady wydatkowania środków publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
 4. 2.1. Tryby udzielania zamówień poniżej 30.000 euro
  2.2. Tryby określone w kodeksie cywilnym (oferta handlowa, aukcja, przetarg)
  2.3. Możliwość stosowania trybów ustawowych pzp

 5. Dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej - normy szczególne (Dyrektywy, wytyczne, umowa o dofinansowanie)

 6. Regulamin udzielania zamówień - praktyczne przykłady
 7. 4.1. Organizacja udzielania zamówień w jednostce publicznej
  4.2. Progi podziału zamówień poniżej 30.000 euro
  4.3. Skuteczne metody dokumentowania postępowań poniżej 30.000 euro
  4.4. System zaznajamiania pracowników jednostki publicznej z regulaminem udzielania zamówień poniżej 30.000 euro
  4.5. System wewnętrznej kontroli stosowania procedur udzielania zamówień w jednostce publicznej
  4.6. Przykładowy wzór Regulaminu

 8. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro i sposób dokumentowania spełnienia tych warunków
 9. 5.1. Wiedza i doświadczenie
  5.2. Wiarygodność ekonomiczna i finansowa
  5.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  5.4. Podstawy wykluczenia podmotów z udziału w postępowaniu

 10. Umowa o wykonanie zamówienia poniżej 30.000 euro
 11. 6.1. Forma zawarcia umowy (pisemna, ustna)
  6.2. Treść umowy (swoboda kształtowania treści stosunków umownych w kodeksie cywilnym)
  6.3. Wykonanie umowy
  6.4. Możliwości zmiany umowy (przedmiot, wynagrodzenie, termin realizacji)
  6.5. Zabezpieczenie interesów zamawiającego przy realizacji zamówienia - katalog niezbędnych czynności

 12. Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
 13. 7.1. Pojęcie naruszenia dyscypliny - przykłady
  7.2. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny (pracownicy jednostek, kierownicy, osoby trzecie)
  7.3. Sankcje za naruszenia dyscypliny
  7.4. Ograniczenia odpowiedzialności

 14. Sprawozdanie z udzielonych zamówień poniżej 30.000 euro – warsztaty

 15. Najczęściej popełniane błędy w udzielaniu zamówień poniżej 30.000 Euro - dyskusja

 16. Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej.

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.


Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.


W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.


Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-14:00.

Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.


Cena szkolenia wynosi 350 zł.

Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.

Sprawdź zniżki i promocje!


Liczba miejsc ograniczona.


więcej...


Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl


Jeśli mamy zorganizować to szkolenie dla pracowników firmy – zapraszamy do kontaktu: biuro@hermaneducation.pl, Tel. 501 614 674.
W treści prosimy o wpisanie liczby osób do przeszkolenia i ewentualnie dodatkowych oczekiwań.


Jeśli data szkolenia nie jest podana, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w zajęciach poprzez e-maila: biuro@hermaneducation.pl. Po ustaleniu terminu zapewne odezwiemy się do Państwa w pierwszej kolejności.


szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe