Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplowomowych pt. Doradca Finansowy. Studia realizowane są wraz z Wyższą Szkoła Gospodarką w Bydgoszczy. Dla klientów HERMAN EDUCATION obowiązuje zniżka wysokości 10%. Już niebawem studia pojawią się w innych miastach.

Organizator: Współpraca:
Studia Podyplomowe

DORADCA FINANSOWY

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

Rynek finansowy charakteryzuje się rozbudowaną ofertą instytucji finansowych oraz często wysokim skomplikowaniem proponowanych produktów. Ogromna większość społeczeństwa czy tego chce, czy nie, jest uczestnikiem tego rynku. Skuteczne poruszanie się po nim stanowi istotny problem dla dużej grupy Polaków.

Stąd pojawienie się zawodu Doradcy Finansowego, którego celem nie powinna być tylko sprzedaż produktu finansowego, ale przede wszystkim pomoc klientowi w wyborze najlepszych dla niego rozwiązań. Doradców Finansowych z prawdziwego zdarzenia jest w Polsce niewielu. Głównym powodem takiej sytuacji jest brak odpowiedniej i fachowej wiedzy finansowej oraz ograniczone umiejętności interpersonalne pozwalające na skuteczne dotarcie i obsłużenie klienta.

Przedmiotowe studia odpowiadają na zapotrzebowanie rynkowe i kształcą wysokiej klasy specjalistów wykonujących ten bardzo ciekawy i dobrze płatny zawód.


Głównym celem studiów jest profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w sposób odpowiedzialny, kompetentny oraz zgodny z najwyższymi standardami jakości.


Studia adresowane są do wszystkich, którzy myślą o wykonywaniu zawodu Doradcy Finansowego, w tym do osób które na rynku finansowym już funkcjonują jako: doradcy klienta, agenci ubezpieczeniowi, pracownicy banków i innych instytucji finansowych.


Na potrzeby studiów powołano wysokiej klasy specjalistów na co dzień związanych z rynkiem finansowym i potrafiących w sposób czytelny przekazać istotną wiedzę oraz niezbędne umiejętności.


Blok I Charakterystyka zawodu Doradcy Finansowego

 1. Doradca Finansowy – zasady funkcjonowania, perspektywy i możliwości rozwoju.
 2. Rola Doradcy Finansowego w zarządzaniu finansami osobistymi.
 3. Etyka zawodu Doradcy Finansowego.

Blok II Akademia Doradcy Finansowego

 1. Podstawy ekonomii.
 2. Matematyka finansowa.
 3. Analiza techniczna i fundamentalna.
 4. Ryzyko inwestycyjne.
 5. Rynek finansowy i charakterystyka jego kluczowych segmentów:
  a) Rynek kapitałowy
  b) Rynek pieniężny
  c) Rynek walutowy
  d) Rynek ubezpieczeniowy
  e) Rynek instrumentów pochodnych
 6. Instytucje finansowe:
  a) Giełda Papierów Wartościowych
  b) New Connect
  c) Dom maklerski
  d) Powszechne Towarzystwo Emerytalne
  e) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  f) Bank
  g) Kasa pożyczkowa
  h) Zakład ubezpieczeniowy
  i) Komisja Nadzoru Finansowego
 7. Instrumenty i produkty finansowe:
  a) Akcje
  b) Obligacje
  c) Produkty strukturyzowane
  d) Programy oszczędnościowe – inwestycyjne
  e) Instrumenty pochodne
  f) Depozyty
  g) Ubezpieczenia
  h) Kredyty i pożyczki
  i) Inne
 8. Elementy prawno – podatkowe.

Blok III Umiejętności miękkie

 1. Autoprezentacja.
 2. Podstawy komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.
 3. Sztuka negocjacji i podejmowania decyzji.
 4. Rola Doradcy w procesie sprzedaży.
 5. Savoir-vivre w zawodzie Doradcy.
 6. Przywództwo.
 7. Trening kreatywności i asertywności.

Seminarium dyplomowe


 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa


2 semestry / 186 godzin /


www.podypolomowe.wsg.byd.pl

lub

Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl


Dla klientów HERMAN EDUCATION zniżka na studia w wysokości 10 %.

szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe