Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Zespół HERMAN EDUCATION ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.

Organizator:
Szkolenie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla Wykonawców


Toruń

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przygotowaniem ofert lub wykonaniem zamówień publicznych. gdzie niezbędna jest wiedza na temat stosowania prawa zamówień publicznych (pracownicy firm budowlanych, dostawczych i usługowych odpowiedzialni za przygotowanie oferty na wykonanie zamówienia publicznego oraz realizację takiego zamówienia, Menadżerowie i pełnomocnicy firm wykonawczych, osoby uczestniczące w postępowaniach odwoławczych).

Na szkolenie zapraszamy również osoby zajmujące się doradztwem, przygotowaniem lub nadzorem nad wykonaniem zamówień publicznych (firmy consultingowe, doradców gospodarczych, prawników) oraz pozostałe osoby, które pragną poszerzyć wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.


Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych z punktu widzenia Wykonawccy (przygotowanie i złożenie oferty, realizacja zamówienia, odpowiedzialnosć za realizację zamówienia, środki ochrony prawnej) z uwzględnieniem proponowanych zmian w pzp przez Urząd zamówień Publicznych.


 • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze stosowaniem pzp,
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
 • poznanie kierunków zmian proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych,

 1. Przygotowanie oferty na zamówienie publiczne
 2. 1.1. Ocena postanowień SIWZ
  1.2. Wyjaśniania wątpliwości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  1.3. Składanie odwołań na postanowienia naruszające zasady pzp
  1.4. Odpowiedzialność za błędy Specyfikacji
  1.5. Sposób przygotowania oferty
  1.6. Odwołanie na odrzucenie oferty
  1.7. Najczęściej popełniane błedy przez Wykonawców na etapie przygotowania oferty

 3. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 4. 2.1. Możliwe środki odwoławcze do KIO
  2.2. Sposób przygotowania odwołania
  2.3. Rozprawa przed KIO (zasady postępowania arbitrażowego)
  2.4. Koszty postępowania
  2.5. Możliwe rozstrzygniecia
  2.6. Skarga do sądu

 5. Realizacja zamówienia publicznego
 6. 3.1. Podpisanie umowy
  3.2. Umocowanie osób wykonujących zamówienie
  3.3. Planowanie realizacji zamówienia (harmonogramy realizacji, plany płatności, dokumenty zapewnienia jakości)
  3.4. Zakres świadczenia Wykonawcy (dokumenty tworzące zobowiązenie Wykonawcy)
  3.5. Wynagrodzenie ryczałtowe za zakres świadczenia Wykonawcy
  3.6. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe
  3.7. Sposób wykonywania zamówienia w kontekście możliwych sporów z Zamawiajacym
  3.8. Jak się bronić przed dodatkowymi żądaniami Zamawiającego
  3.9. Realizacja zamówienia przez Podwykonawców
  3.10. Zmiany do umowy o zamówienie publiczne (ograniczenie swobody umów w zamówienia publicznych)
  3.11. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców

 7. Specyfika zamówień realizowanych ze środków Unii Europejskiej
 8. 4.1. Zasady wydatkowania środków unijnych
  4.2. Kwalifikowalność wydatków zamawiającego
  4.3. Wpływ naruszeń na kary finansowe (częściowa lub całkowita utrata dotacji)
  4.4. Roszczenia regresowe Zamawiającego (odpowiedzialnosć Wykonawcy za dokonanie naruszeń)
  4.5. kontrola zamówienia publicznego dofinansowanego ze środków unijnych

 9. Pytania i podsumowanie szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej.

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.


Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.


W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.


Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.

Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.


Cena szkolenia wynosi 390 zł.

Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.

Sprawdź zniżki i promocje!


Liczba miejsc ograniczona.


więcej...


Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl


Jeśli mamy zorganizować to szkolenie dla pracowników firmy – zapraszamy do kontaktu: biuro@hermaneducation.pl, Tel. 501 614 674.
W treści prosimy o wpisanie liczby osób do przeszkolenia i ewentualnie dodatkowych oczekiwań.


Jeśli data szkolenia nie jest podana, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w zajęciach poprzez e-maila: biuro@hermaneducation.pl. Po ustaleniu terminu zapewne odezwiemy się do Państwa w pierwszej kolejności.


szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe