Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Zespół HERMAN EDUCATION ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.

Organizator:
Szkolenie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OSTATNIE ZMIANY


Toruń

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przygotowaniem ofert na zamówienia publiczne oraz zatrudnionych na stanowiskach związanych z wydatkowaniem środków publicznych. gdzie niezbędna jest wiedza na temat stosowania prawa zamówień publicznych (pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszów celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych w celu zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym).

Na szkolenie zapraszamy również osoby zajmujące się doradztwem, przygotowaniem lub nadzorem nad wykonaniem zamówień publicznych w imieniu Zamawiających (firmy consultingowe, doradców gospodarczych, prawników) oraz pozostałe osoby, które pragną poszerzyć wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.


Celem szkolenia jest praktyczne i kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu ostatnich nowelizacji prawa zamówień publicznych zarówno z punktu widzenia Zamawiającego (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, realizacja zamówienia, kontrola zamówienia) jak i Wykonawcy (przygotowanie i złożenie oferty na zamówienie publiczne, składania odwołań, realizacja zamówienia publicznego).


 • aktualizacja wiedzy z zakresu pzp od strony praktycznej
 • rozwiązanie wątpliwości wprowadzonych ostatnimi zmianami w przepisach
 • uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z błędami w stosowaniu nowych przepisów

 1. Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016
  a. postępowanie odwrócone;
  b. plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  c. zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia;
  d. łączenie i dzielenie zamówień;
  e. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
  f. podmioty udostępniające zasoby;
  g. informacje po otwarciu ofert;
  h. zmiany umowy o zamówienia publiczne;
  i. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
  j. pozacenowe kryteria oceny ofert;
  k. zamówienia sektorowe i zamówienia in house;
  l. elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Zmiany wprowadzone w 2017 r.
 3. Część praktyczna – przykłady, ćwiczenia, dyskusja.

Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej.

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.


Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.


W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.


Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-14:00.

Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.


Cena szkolenia wynosi 350 zł.

Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.

Sprawdź zniżki i promocje!


Liczba miejsc ograniczona.


więcej...


Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl


Jeśli mamy zorganizować to szkolenie dla pracowników firmy – zapraszamy do kontaktu: biuro@hermaneducation.pl, Tel. 501 614 674.
W treści prosimy o wpisanie liczby osób do przeszkolenia i ewentualnie dodatkowych oczekiwań.


Jeśli data szkolenia nie jest podana, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w zajęciach poprzez e-maila: biuro@hermaneducation.pl. Po ustaleniu terminu zapewne odezwiemy się do Państwa w pierwszej kolejności.


szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe