Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Szkolenia przez Internet zostały przygotowane z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, pozyskiwania dotacji, rynku finansowego, marketingu oraz rozwoju osobistego.

Wiedza ta, po odbyciu odpowiedniego kursu i pomyślnym rozwiązaniu zadań, jest potwierdzana przez HERMAN EDUCATION.

Oferta kursów została przygotowana dla osób, które z uwagi na:
 • ograniczony czas wolny,
 • sporą odległość od miejsc, w których organizowane są szkolenia,
 • inne powody,
preferują indywidualny tryb zdobywania wiedzy i umiejętności w/w zakresie.

Poniżej przedstawiamy Państwu listę szkoleń (już niebawem znajdzie się ich znacznie więcej) oraz zasady odbywania szkolenia przez Internet.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia uzyskuje się po wykonaniu następujących kroków:
 1. Dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną formularz lub telefoniczną (tel. 501 614 674).
 2. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Opiekuna kursu, dokonaniu wpłaty na konto.
 3. Po otrzymaniu przelewu, przesyłane są materiały szkoleniowe w formie elektronicznej lub papierowe.
 4. Uczestnik przyswaja przesłany materiał w okresie maksymalnie 2. tygodni od ich otrzymania. W tym czasie ma również możliwość konsultacji w ramach danego kursu z prowadzącym kurs. Konsultacje mogą odbywać się drogą mailową lub telefoniczną. Prowadzący kurs będzie w ten sposób odpowiadał na pytania uczestnika i wyjaśniał niezrozumiałe dla niego kwestie.
 5. Po okresie przeznaczonym na naukę należy w ciągu 2. tygodni przystąpić do testu sprawdzającego. Zaliczenie szkolenia odbywa się za pomocą elektroniczną. Uczestnik otrzymuje e-mailem 10 krótkich pytań problemowych sprawdzających nabytą wiedzę. W ciągu 30 min. przesyła e-mailem odpowiedzi. Aby uzyskać wynik pozytywny należy prawidłowo odpowiedzieć na 7 pytań.
 6. Na podstawie zaliczonego testu wydawany Cetyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Jeśli wynik będzie negatywny osoba ma prawo do jeszcze jednej próby, którą można wykorzystać w ciągu tygodnia od dnia, w którym przeprowadzona została pierwsza próba.
Charakter pytań jest ściśle związany z treścią materiałów przesłanych uczestnikowi. Dlatego uważna ich lektura daje gwarancje pozytywnego wyniku.

Uwaga! Czas związany z przyswojeniem wiedzy i ustaleniem terminu przystąpienia do testu może ulec skróceniu, jeśli uczestnik szkolenia wyrazi taką wolę i uzgodni to wcześniej z Opiekunem szkolenia.

Cena każdego szkolenia wynosi 200 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej lub drukowanej), opłatę egzaminacyjną (dwie próby) oraz przy zaliczeniu testu CERTYFIKAT potwierdzający odbycie szkolenia.

Lista kursów:

Sprzedaż i marketing
 • Skuteczny przedstawiciel handlowy
 • Skuteczna sprzedaż
 • Sprzedawca 2.0
 • Skuteczny marketing
Rozwój osobisty
 • Zarządzanie czasem
 • Trening kreatywności
Dotacje
 • Pozyskiwania funduszy UE dla początkujących
Biznes, finanse, praca
 • ABC przedsiębiorczości
 • Własna firma od pomysłu do realizacji
 • ABC zarządzania budżetem domowym
 • Planuj – oszczędzaj – inwestuj
 • Efektywne sposoby szukania pracy

Szczegóły programowe wysyłamy na Państwa życzenie. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza.

Więcej informacji:

Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl

szkolenia indywidualne

powrót do strony głównej
szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe