Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Certyfikat ABC Przedsiębiorczości został przygotowany z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą zakładania, zarządzania i rozwijania własnego pomysłu biznesowego.

Certyfikat został przygotowany dla osób, które z uwagi na:
• ograniczony czas wolny,
• sporą odległość od miejsc, w których organizujemy szkolenia,
• inne powody

preferują indywidualny tryb zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Certyfikat ABC Przedsiębiorczości to również dokument, które może pomóc w pozyskiwaniu dotacji ze środków unijnych lub z Urzędy Pracy (HE od kilku lat posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co jest często wymagane przez w/w instytucje).

Certyfikat ABC Przedsiębiorczości uzyskuje się po wykonaniu następujących kroków:
 1. Dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 2. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Opiekuna szkolenia, dokonaniu wpłaty na konto.

 3. Po otrzymaniu przelewu, przesyłane są materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 4. Uczestnik przyswaja przesłany materiał w okresie maksymalnie 2. tygodni od ich otrzymania. W tym czasie ma również możliwość konsultacji w ramach danego szkolenia z prowadzącym szkolenie. Konsultacje mogą odbywać się drogą mailową lub telefoniczną. Prowadzący szkolenie będzie w ten sposób odpowiadał na pytania uczestnika i wyjaśniał niezrozumiałe dla niego kwestie.

 5. Po okresie przeznaczonym na naukę należy w ciągu maksymalnie 2. tygodni przystąpić do testu sprawdzającego. Zaliczenie szkolenia odbywa się za pomocą elektroniczną. Uczestnik otrzymuje e-mailem 10 krótkich pytań problemowych sprawdzających nabytą wiedzę. W ciągu 30 min. przesyła e-mailem odpowiedzi. Aby uzyskać wynik pozytywny należy prawidłowo odpowiedzieć na 7 pytań.

 6. Na podstawie zaliczonego testu wydawany jest wydawany jest CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu. Jeśli wynik będzie negatywny osoba ma prawo do jeszcze jednej próby, którą można wykorzystać w ciągu tygodnia od dnia, w którym przeprowadzona została pierwsza próba.
Charakter pytań jest ściśle związany z treścią materiałów przesłanych uczestnikowi. Dlatego uważna ich lektura daje gwarancje uzyskania pozytywnego wyniku.

Uwaga!
Czas związany z przyswojeniem wiedzy i ustaleniem terminu przystąpienia do testu może ulec skróceniu, jeśli uczestnik szkolenia wyrazi taką wolę i uzgodni to wcześniej z Opiekunem szkolenia.

Cena 200 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej), opłatę egzaminacyjną (dwie próby) oraz Certyfikat ABC Przedsiębiorczości.

Zakres merytoryczny szkolenia:
 • biznes plan w praktyce,
 • formy organizacyjno prawne własnego biznesu,
 • rejestracja firmy krok po kroku,
 • zarządzanie i marketingu w małej firmie,
 • rozliczenia z ZUS i US,
 • rachunkowość w firmie,
 • finansowe i prawne aspekty zatrudniania pracowników,
 • zawieszenie i likwidacja działalności,
 • zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej.
Na specjalne życzenie, możliwa jest korekta zakresu merytorycznego szkolenia.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza.

Więcej informacji:

Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl

szkolenia indywidualne

szkolenia przez Internet

powrót do strony głównej
szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe